Past Presidents

Dullabhbhai Patel

Shankerbhai Patel

Sumanbhai Patel

C. M. Patel

1978- 1983

1984-1989

1990-1991

1992-1993

 

Vasantbhai Patel

Maganbhai Bhikha

P. M. Patel

Manharbhai Patel

1994-1995

1996-1997

1998-1999

2000-2001

 

D. V. Patel

Jagubhai Patel

Sunil B. Patel

Dinesh Lala

2002-2003

2004-2005

2006-2007

2008-2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunvant Prema

Anil J. Patel

Ramesh B. Patel

Gunvant (Greg) Patel

 

 

2010-2011

2012-2013

2014-2015

2016-2017